Wieg of graf

’t is in de kleuren van ’t tweiduuster
in de daamp van ‘t mörgengrauw
in de ienzaome ster die twinkelt
en ’t veld met diamanten dauw
’t is in de golven van d’oceaon
en de kuier op het stille pad
in ’t lied van de nachtegaol
’t lispeln van ’t lindeblad

’t is in de verse snei op de Hondsrug
in het zunnige veurjaorsweer
’t is in de buizerd wolf en de bever
en in de twinkel van de Mörgenster
’t is in het toerloos zwenken van ’t zwolvie
in de wulpzang in de mao
en in ’t helder koele waoter
van de kronkelnde Drentsche Ao

’t is in ’t gerommel van verre dunder
de zute geur nao een bui
in de wind die speult in de rogge
op het veld in zummerblui
’t is ’t waorum van ’t bestaon
de reden daw laacht en zingt
’t is in eerbied veur aal ’t leven
en in wat we nimt en wat aw brengt

nou staow veur de keuze
de tiekens bint overal en waor
niet veur eulie, profijt of profeet
’t is jao zunneklaor
’n keuze veur ’t evenwicht
dat is ’t allerdeeglijkst weerd
de toekomst van oeze kinder
leg in de schoot van Moeder Eerde

’t is een keus veur heur toekomst
en veur aal wat zij oes gaf
w’hebt heur te lien van oeze kinder
zij is de wieg… of ’t graf

Egbert Meyers © Promuze 2015